Da anklagemyndigheden har en forpligtelse til kun at føre de straffesager, hvor der efter en objektiv vurdering er en rimelig sandsynlighed for domfældelse, er der flere klienter, der bliver dømt end frifundet.

Det kan ingen forsvarsadvokat ændre på.

Uanset det, vil det altid være en væsentlig opgave at kæmpe for at få en så mild dom som muligt.

Er du blevet idømt en frihedsstraf kan der være relevante spørgsmål, du gerne vil have afklaret inden afsoningen. Det kan der også være under langvarig afsoning.

Min indsats ophører ikke ved sagens afslutning i retten. Du kan altid kontakte mig.