Du skal altid kunne komme i kontakt med mig – er jeg optaget sender du en sms eller lægger du en besked på mobilen, og jeg ringer tilbage. Husk at oplyse dit telefonnummer.

 

Er du blevet sigtet eller anholdt har du ret til selv at kontakte en advokat, og det vil i de fleste tilfælde være fornuftigt at gøre det, inden du udtaler dig til politiet. Ring til mig, hvis der er brug for akut advokatbistand i forbindelse med en anholdelse.

 

Til politiet er du kun forpligtet til at oplyse navn, adresse og fødselsdato.
Hvis du vælger at udtale dig til politiet skal du vide, at du sidenhen meget vel vil blive præsenteret for din egen forklaring, når sagen skal behandles i retten. Dette gælder uanset om du har gennemlæst eller underskrevet politirapporten. Det er altså af allerstørste betydning hvad du forklarer til politiet, og hvad politiet noterer. Det er også forklaringerne til politiet, som indgår i anklagemyndighedens vurdering af sagen, når det skal afgøres, om der skal rejses tiltale. Det er ikke alle sager, hvor nogen har været sigtet eller anholdt, der ender i retten.
Hvis du lader dig afhøre af politiet uden der er en forsvarsadvokat til stede, kan du altid selv afbryde afhøringen og forlange en forsvarsadvokat til stede.
Gør det så snart du får tanken, og inden det er ”for sent”. Det kan have stor betydning, at forsvarsadvokaten gennemgår politirapporten straks, den er printet ud – selv umiddelbart små korrektioner, som virker ubetydelige, kan have stor betydning for din sag.

 

Varetægtsfængsling bruges ofte, hvis sagen er blot noget alvorlig. Det betyder, at man sidder fængslet i et arresthus, mens politiet efterforsker.
Det er hårdt for familien og den fængslede, derfor har jeg stor fokus på, at politiet fremmer efterforskningen og arbejdet med sagen.

Oftest sker varetægtsfængsling for at hindre, at den mistænkte påvirker efterforskningen, ved f. eks. at tale med medgerningsmænd, vidner eller på anden måde påvirker.
Man kan kun blive varetægtsfængslet for 4 uger, men perioden kan forlænges i nye perioder af 4 uger. En sådan forlængelse afgøres af retten ved afholdelse af retsmøde, hvor såvel klient og forsvarsadvokat er til stede.

Såfremt klienten og forsvarsadvokaten grundet sagens karakter er enig i, at der er grundlag for at forlænge en varetægtsfængsling, kan det ske på skriftligt grundlag – og altså uden at afholde retsmøde.
Oftest holdes retsmøder om varetægtsfængsling og forlængelser for lukkede døre. Det betyder, at vi ikke må fortælle andre – herunder familie/pårørende – om sagen.
Man må ikke sidde varetægtsfængslet længere tid end den straf, man risikerer at få, hvis man bliver dømt.

 

De pårørende er naturligvis altid velkomne til at kontakte mig – blot skal man forstå, at jeg i mange sager ikke må tale med andre end klienten om selve sagen.