Straffesager – Forsvarer
Mit salær for arbejdet med sagen og eventuelle andre omkostninger bestemmes af retten, når sagen sluttes.

Justitsministeriet har fastsat en timesats, som for tiden er omkring kr. 2.200. Staten betaler salæret. Hvis du bliver dømt, bestemmer retten, hvor meget af salæret du skal betale til staten. Som udgangspunkt skal du betale alle sagens omkostninger, hvis du bliver dømt i henhold til anklagen. Hvis du bliver frikendt i retten, eller politiet opgiver sagen før den kommer til retten, betaler staten.

Salæret fastsættes efter hvor meget tid jeg har brugt på din sag, dog er en del af tidsforbruget standardiseret. Andre omkostninger end salæret kan være udgifter til transport til og fra retten eller fængsel/arresthus/politistation.

Du kan se yderligere om salærfastsættelse på:
www.domstol.dk
under Vestre Landsret: http://www.domstol.dk/VESTRELANDSRET/SAGSOMKOSTNINGER%20OG%20SALAERER/Pages/default.aspx


Straffesager – Bistandsadvokat
Mit salær for arbejdet med sagen og eventuelle andre omkostninger bestemmes af retten, når sagen sluttes.

Du skal aldrig selv betale for min medvirken som bistandsadvokat. Jeg bliver betalt enten af staten eller af din retshjælpsforsikring (typisk en del af din indboforsikring) – og du har ingen selvrisiko.