En erfaren og engageret forsvarsadvokat kan man pludselig få brug for, nærmest før man aner det.

Det kan være alt fra ”bedsteborgeren”, der uforvarende er blevet årsag til et færdselsuheld med alvorlige følger – til ”dumheder” begået i festligt lag, ulovligheder eller direkte kriminelle handlinger.

Uanset hvad det drejer sig om, kan du altid henvende dig, så vi kan drøfte din situation.

Du kan altid selv vælge at ønske mig som forsvarsadvokat, også selv om du først har fået beskikket en anden.

Du skal forstå, at jo før du retter henvendelse til din forsvarsadvokat, jo før kan jeg være med til at påvirke sagsforløbet – og det kan ende med at være meget afgørende for, at vi opnår det bedst mulige resultat.

Med 40 års brancheballast har jeg som forsvarsadvokat prøvet, set og hørt det meste, så der er ikke meget, jeg ikke har hørt tilsvarende før. Det er vigtigt, at du ikke har noget filter over for mig, for det vil begrænse muligheden for at give dig det bedste forsvar.

 

Det er som din forsvarsadvokat altid mit mål at give dig det bedst mulige forsvar med det bedst mulige resultat.

 

Når du henvender dig her, har du kun kontakt med mig.

Det betyder så, at jeg ikke altid tager telefonen, men send en sms eller mail – så vender jeg tilbage til dig