I sager, hvor jeg varetager den forurettedes interesser er jeg bistandsadvokat.

Retsplejeloven har et helt kapitel om forurettede, hvor det er bestemt, at forurettede i visse sager om vold, vidnetrusler seksualforbrydelser, drabsforsøg, uagtsomt tilføjelse af betydelig skade, hensættelse i hjælpeløs tilstand, tvang, frihedsberøvelse, røveri og hensynsløs fareforvoldelse for liv og førlighed kan få beskikket en bistandsadvokat.

Bistandsadvokatens rolle er at bistå forurettede med at formulere og opgøre et eventuelt erstatningskrav eller krav på tortgodtgørelse.

Jeg bistår forurettede i forbindelse med den forurettedes fremmøde i retten for at afgive forklaring.

Der er i den forbindelse specielle forhold at være opmærksom på, såfremt forurettede har frygt for at skulle vidne – eller situationen er den, at forurettede er en af den tiltaltes nærmeste. Jeg har været i branchen i 40 år, så jeg har set og hørt det meste, så der er ikke noget som helst, man ikke kan fortælle mig.

Som alle andre advokater har jeg naturligvis tavshedspligt, og så er der den fordel, at du ikke skal tale med andre end mig. Her er ingen sekretær eller (for) energiske, juridiske medarbejdere.

Det betyder så, at jeg ikke altid tager telefonen, men send en sms eller mail – så vender jeg tilbage til dig.