cropped-Stigjorgensen.jpg

Jeg er cand.jur. fra Københavns Universitet (1975).  I 1978 blev jeg af justitsministeren beskikket som advokat og etablerede samme år mit eget advokatkontor, som jeg har drevet lige siden.

I en lang årrække drev jeg almen advokatpraksis med alle typer af sager. Over årene har sagssammensætningen ændret sig, så jeg i dag kun arbejder med straffesager. Da jeg er såkaldt beneficeret advokat arbejder jeg dog også med sager om forældremyndighed i sager, hvor jeg bliver beskikket af retten.

Med de mange år i branchen har jeg prøvet- og set – mere end de fleste. Det er en stor fordel for klienten med en forsvarsadvokat, der besidder en stor erfaring både fra retssalene og livet uden for.

 

Offentlig Forsvarer
Justitsministeriet har i 1994 udpeget mig som offentlig forsvarer. Derfor bliver jeg beskikket som forsvarsadvokat i rigtig mange straffesager.
Du kan altid bede om at få mig beskikket – også selvom du i første omgang har fået en anden forsvarsadvokat.

At jeg er offentlig forsvarer betyder IKKE, at jeg ”holder med politiet”! Men det fortæller dig, at jeg har haft rigtig mange sager om året gennem en lang årrække og dermed har stor erfaring – en erfaring, der kommer dig til gode.