Advokat Stig Jørgensen er etableret som personlig virksomhed på adressen Ribe Landevej 2, 6100 Haderslev med arbejdsområdet STRAFFERET.

Kontaktes på mobil/sms: 5230 3940 og e-mail: forsv@rsadvokat.dk

CVR. nr.: 84871613.

Advokat Stig Jørgensen:

  • Er beskikket af Justitsministeriet i Danmark
  • Er en del af Advokatsamfundet
  • Modtager ikke klientindskud og opbevarer således ikke klientmidler
  • Anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting
  • Er ansvarsforsikret hos HDI Danmark. Forsikringen dækker
    al advokatvirksomhed udøvet af advokat Stig Jørgensen uanset hvor virksomheden udøves
  • Er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om God Advokatskik

De regler, der særligt gælder udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af uenighed om honorar opkrævet af advokat Stig Jørgensen eller hvis en klient ønsker at klage over advokatens adfærd, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.